شرکت سرمایه گذاری جاهد
شرکت سرمایه گذاری جاهد فعالیت هایی درزمینه های مطالعه و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره و طراحی؛ خدمات فنی و مهندسی؛ ساخت قطعات و تجهیزات و ماشین آلات اجرا؛ احداث و مدیریت امور واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع روستایی تبدیلی بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری در داخل و خارج از کشور انجام می دهد.

همچنین سرمایه گذاری و مشارکت در داخل و خارج از کشور با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور وخرید و فروش و حق العملکاری؛ نگهداری؛ تولید؛ توزیع؛ ترانزیت؛ خدمات بازاریابی؛ واردات و صادرات انواع کالاها و خدمات در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری و کلیه اموال منقول و غیرمنقول از جمله فعالیت های این شرکت می باشد.

تاریخچه
شرکت سرمایه گذاری جاهد به صورت سـهامی خاص تاسیس شـده و در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۳۰ براساس مصوبه مجمع عمومی عادی فوق العاده نام شرکت به بازرگانی و خدماتی ندای جاهد (سهامی خاص) تغییر و مجدداً بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ نام شرکت به سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی, عشایری جاهد تغییر یافته است.

تاریخ تأسیس شرکت : ۱۳۷۶/۳/۲۱

شماره ثبت : ۱۳۱۴۸۷

اهم وظایف شرکت
تهیه، تامین ، خرید ، فروش ، نگهداری و توزیع انواع کالا و خدمات در سراسر کشور .
واردات ماشین آلات و قطعات ، لوازم یدکی ، مواد اولیه واحدهای صنعتی ، تولیدی ، کشاورزی ، صنایع دستی ، اداری و آموزشی

ماشین آلات کشاورزی
ساخت قطعات و تجهیزات و ماشین آلات اجرا؛ احداث و مدیریت امور واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع روستایی.

ساخت ساختمان وزارت جهاد کشاورزی
فعالیت هایی درزمینه های مطالعه و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره و طراحی؛ خدمات فنی و مهندسی؛

واردات گوشت
واردات و صادرات انواع کالاها و خدمات در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری و کلیه اموال منقول و غیرمنقول.