معرفی
موسسه جهاد تحقیقات به عنوان یکی از پشتوانه های مهم تحقیقاتی و صنعتی کشور با هدف تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات مهندسی وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سه موسسه جهاداستقلال، جهاد توسعه و جهاد نصر تشکیل شده و برای اجرای این ماموریت، با در نظر گرفتن منافع ذینفعان به خصوص سهامداران در نقش یک نهاد توسعه ای توانمند ظاهر شده و ضمن رفع خلا عدم حضور بخش خصوصی در حوزه تحقیقاتی، صنعتی و مدیریت طرح های بزرگ حوزه صنایع وابسته به بخش کشاورزی، به توسعه نقش بخش خصوصی در این حوزه کمک می کند.

تاریخچه

مؤسسه جهاد تحقیقات با هدف تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات مهندسی جهاد و استفاده از پتانسیل های موجود در اجرای پروژه های صنعتی با مشارکت سه موسسه جهاد استقلال، جهاد توسعه و جهاد نصر در تاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۷۲به ثبت رسید.

در سال ۱۳۹۵ بنا به مصوبه مجمع عمومی شرکت های تابعه به شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار به نمایندگی از طرف ایثارگران و کارکنان واگذار گردیدند…

فعالیت‌ها

از جمله فعالیت های موسسه می توان به :انجام تحقیقات کاربردی، توسعه­ ای و کلیه عملیات مطالعاتی، مشاوره ­ای، نظارتی، طراحی، تولید واجرای پروژه­ های صنعتی، کشاورزی، زیربنایی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور در کلیه زمینه­ ها ……

از قبیل فنی و مهندسـی، عمـران، صـنایع تبدیلـی و تکمیلی کشــاورزی، جنگل و مـرتع، دام و طیور، شـیلات و آبـزیان، آب و خـاک، آبخیزداری، زراعت و باغبانی، ادوات و ماشین های کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی

و کلیه اموری که با موضوع کار مؤسسه مرتبط باشد و همچنین مشارکت و سرمایه ­گذاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تحصیل و ارائه نمایندگی در کلیه زمینه‌ها.

اهداف

ما با آگاهی عمیق و اعتقاد کامل به توانایی های موسسه در تحقق و اجرایی کردن پروژه های علمی ، تحقیقاتی و صنعتی و اهمیت انکار ناپذیر جایگاه ویژه امر کاربردی کردن تحقیقات و تجاری سازی آن، با حفظ منافع ذینفعان و رعایت موازین اخلاقی در امر امانت داری پروژه های تحقیقاتی و تکریم پژوهشگران و محققین، با اتکال به خداوند بزرگ تلاش خواهیم نمود با کار گروهی ، همدلی، ایجاد انگیزه های متعالی، کوشش در افزایش کمی و کیفی فعالیت‌ها، اشاعه فرهنگ جهادی و بالابردن جایگاه نیروهای کارآمد، گامی در جهت کمالات انسانی برداریم.

موسسه جهاد تحقیقات مصمم است در امر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی در حوزه صنایع وابسته به بخش کشاورزی و همچنین انتقال و بومی سازی فن آوری های مرتبط از جایگاه برتر در سطح داخلی برخوردار شود.ما امیدوار هستیم با تحکیم رابطه سودمند با گروه های ذینفع (کارکنان، سهامداران، دولت و جامعه)و با تلفیق دانش و عمل در امر توسعه صنعتی به ویژه صنعت بخش کشاورزی و با تاکید بر دانش فنی روز به سازمانی برتر و تبدیل به یکی از قطب های اصلی تحقیقاتی و صنعتی کشور شویم.