مراسم تودیع و معارفه عضو هیات مدیره جهاد تحقیقات برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری موسسه جهاد استقلال، عصر یکشنبه  دوم  خرداد ماه مراسم تودیع و معارفه عضو هیات مدیره موسسه جهاد تحقیقات با حضور آقای دکتر غیرتی رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل جهاد استقلال و رئیس مجمع موسسه جهاد تحقیقات، جناب آقای دکتر علی درجانی عضو محترم هیات مدیره موسسه جهاد استقلال و آقای مهندس صالحی نژاد  رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد نصر برگزار شد.

 در این مراسم از زحمات آقای علی موسی زاده عضو هیات مدیره موسسه مذکور تقدیر و آقای دکتر سید یعقوب موسوی  به عنوان عضو  موظف موسسه جهاد تحقیقات معرفی گردید.