مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری موسسه جهاد استقلال، صبح سشنبه  بیست و پنج  خرداد ماه مراسم تودیع و معارفه  مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد با حضور آقای دکتر غیرتی رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل ،  جناب آقای دکتر علی درجانی عضو محترم هیات مدیره ، آقای مهندس پور ربیع عضو محترم هیات مدیره و مدیران ستادی موسسه جهاد استقلال برگزار شد.

 در این مراسم از زحمات آقای مهندس گندمکار مدیر عامل محترم شرکت مذکور تقدیر و آقای کمالی پور به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد معرفی گردید.