مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت جهاد زمزم برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری موسسه جهاد استقلال، صبح شنبه دوازده تیر ماه مراسم تودیع و معارفه  مدیر عامل شرکت جهاد زمزم با حضور آقای دکتر غیرتی رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل ، آقای دکتر علی درجانی عضو محترم هیات مدیره ، جناب آقای ابوالقاسم پور ربیع عضو محترم هیات مدیره و مدیران محترم ستادی موسسه جهاد استقلال برگزار شد.

 در این مراسم از زحمات آقای مهندس محمد مهدی رحمانیان مدیر عامل محترم شرکت مذکور تقدیر و آقای مهندس سعید کیانی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت جهاد زمزم معرفی گردید.