مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل موسسه جهاد تحقیقات برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری موسسه جهاد استقلال، صبح دوشنبه چهار مرداد ماه مراسم تودیع و معارفه  مدیر عامل موسسه جهاد تحقیقات با حضور آقای دکتر غیرتی رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال برگزار شد.

 در این مراسم از زحمات آقای دکتر حقیقی مدیر عامل محترم موسسه مذکور تقدیر و آقای غلامرضا سپاسیان به عنوان مدیر عامل جدیدموسسه جهاد تحقیقات معرفی گردید.