مراسم تودیع و معارفه عضو هیات مدیره جهاد استقلال برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری موسسه جهاد استقلال، عصر روز چهارشنبه سیزدهم مرداد ماه مراسم تودیع و معارفه  عضو هیات مدیره موسسه جهاد استقلال با حضور آقای دکترعرفانیان سلیم مشاور محترم وزیر و رئیس گروه امور مجامع و شرکت های تابعه وزارت متبوع،  آقای دکتر درجانی عضو محترم هیات مدیره، مدیران عامل شرکت های تابعه و مدیران محترم ستادی موسسه جهاد استقلال برگزار شد.
در این مراسم از زحمات آقای ابوالقاسم پور ربیع عضو محترم هیات مدیره موسسه مذکور قدردانی و جناب آقای مهندس محمود سهیل نژاد به عنوان عضو جدید هیات مدیره موسسه جهاد استقلال معرفی گردید.