بازدید دکتر غیرتی و مهندس سهیل نژاد از مجموعه صنایع پلاستیک جهاد زمزم مشهد

به گزارش پایگاه خبری موسسه جهاد استقلال روز یکشنبه مورخ ۱۶ آبان ، جناب آقای دکتر علی اکبر غیرتی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و مهندس محمود سهیل نژاد عضو هیات مدیره به همراه جناب آقای جانی مدیر حراست موسسه جهاد استقلال از مجموعه صنایع پلاستیک جهاد زمزم مشهد بازدید نمودند.

در این بازدید که مدیر عامل و اعضای هیات مدیره جهاد زمزم این هیات را همراهی مینمودند از خطوط تولید کارخانه دیدن و طی نشستی با نمایندگان پرسنل و کارگران خط تولید ؛ مقرر گردید مشکلات و پیشنهادات طرح شده در جلسه هیات مدیره مطرح  و اتخاذ تصمیم نمایند.

همچنین دیدار با مهندس اورانی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت و طی این دیدار آقای دکتر غیرتی ضمن معرفی شرکت و ظرفیت مجموعه صنایع پلاستیک جهاد زمزم خواستار همکاری و مساعدت مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان از ظرفیت موجود در جهت ارتقاء بخش کشاورزی را مطرح نمودند که با مساعدت کامل آقای مهندس اورانی همراه گردید.