جلسه هم اندیشی با حضور مشاور محترم وزیر و رئیس سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی

جلسه هم اندیشی مدیر عامل  و عضو محترم موسسه جهاد استقلال جناب آقای دکتر کاشفی ، اعضاء محترم هیات مدیره موسسه جهاد استقلال ، معاون محترم موسسه ، مدیر محترم حراست موسسه و همچنین مدیران محترم عامل و اعضاء محترم هیات مدیره  شرکت های تحت پوشش موسسه با حضور مشاور وزیر و رئیس محترم سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در محل  جلسات موسسه جهاد استقلال برگزار و در خصوص مشکلات جاری در موسسه و شرکت ها و همچنین  و برنامه ها و سیاست های کلان موسسه بحث و تبادل نظر شد .

 در این جلسه ابتدا آقای دکتر کاشفی گزارش مختصری از عملکرد ، مشکلات و چالش های موسسه و شرکت ها را بیان نموده و سپس مدیران عامل شرکت ها بطور جداگانه مسائل و مشکلات شرکت مربوطه را بیان و درپایان جناب آقای مهندس نصیری پیرامون موضوعات مطرح شده  در حوزه جهاد کشاورزی توضیحاتی ارائه و جهت حل موارد فوق در حد مقدورات  قول مساعد دادند .