مدیر عامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه جهاد استقلال ، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی {دکتر محمد رضا کاشفی} را به سمت عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال منصوب کرد. در بخشی از حکم {سید جواد ساداتی نژاد} آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی ، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲ آبان ماه سال ۱۴۰۰ موسسه جهاد استقلال و به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل موسسه مذکور منصوب می شوید.

یاد آور میشود ، دکتر محمد رضا کاشفی دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات و کارشناسی ارشد مدیریت مالی و دکترای تخصصی مدیریت سیستم ها از دانشگاه شهید بهشتی است. و از جمله سوابق اجرایی وی میتوان به { ریاست دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهرآن، عضویت در هیات مدیره شرکت لیزینگ سینا، عضویت در هیات مدیره شرکت خانه سازی ایران و عضویت در هیات مدیره شرکت بازگانی و توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد اشاره کرد.