مدیر عامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه جهاد استقلال ، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی دکتر عبدالهادی مطلق را به سمت عضو موظف، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال منصوب کرد. در بخشی از حکم سید جواد ساداتی نژاد آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی ، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ششم آذر ماه سال ۱۴۰۱ موسسه جهاد استقلال به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان عضو موظف، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل  موسسه مذکور منصوب می شوید.