عضو موظف و رئیس هیات مدیره موسسه جهاد استقلال منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه جهاد استقلال ، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی آقای دکتر حسین روزبه را به سمت عضو موظف و رئیس هیات مدیره موسسه جهاد استقلال منصوب کرد. در بخشی از حکم سید جواد ساداتی نژاد آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی ، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ هفت آذر ماه سال ۱۴۰۰ موسسه جهاد استقلال و به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره و رئیس هیات مدیره موسسه مذکور منصوب می شوید.