بازدید مدیر عامل موسسه جهاد استقلال از مرکز تولید دراویزه خوزستان

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، آقای دکتر مطلق مدیرعامل موسسه جهاد استقلال از مرکز تولید دراویزه خوزستان بازدید به عمل آوردند. طی این بازدید میدانی که در روز پنج شنبه مورخ دهم آذر ماه ۱۴۰۱ رقم خورد اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نهاده های دامی جاهد ایشان را همراهی  نمودند. در این ماموریت ضمن بازدید از قسمتهای مختلف کارخانه و خطوط تولید و نشست  با پرسنل آن مجموعه  مقرر گردید مسائل و مشکلات آن واحد تولیدی ، در دستور کار اولین جلسه آتی هیات مدیر جهت رفع موانع  و تسهیل در روند تولید قرار گیرد.