بازدید مدیرعامل موسسه جهاد استقلال از کارخانه جهاد زمزم

 به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، آقای دکتر مطلق مدیرعامل موسسه جهاد استقلال از کارخانجات جهاد زمزم بازدید به عمل آوردند. طی این بازدید میدانی که در روز پنج شنبه مورخ هفدهم آذر ماه ۱۴۰۱ رقم خورد آقایان علی اکبر غیرتی عضو هیات مدیره موسسه جهاد استقلال و عابدین عابدی زاده سرپرست مدیر عاملی شرکت جهاد زمزم ایشان را همراهی  نمودند. در این ماموریت ضمن بازدید از قسمتهای مختلف کارخانه و خطوط تولید و نشست  با پرسنل آن مجموعه  مقرر گردید مسائل و مشکلات آن واحد تولیدی ، در دستور کار اولین جلسه آتی هیات مدیر جهت رفع موانع  و تسهیل در روند تولید قرار گیرد.