مراسم معارفه مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری موسسه جهاد استقلال، عصر چهار شنبه مورخ بیست و سوم آذر ماه ۱۴۰۱ مراسم معارفه  مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران با حضور آقای دکتر عبدالهادی مطلق مدیر عامل و آقای دکتر شیرزادی عضو هیات مدیره موسسه جهاد استقلال برگزار شد.

در این مراسم از زحمات آقای دکتر زارع مدیر عامل سابق موسسه مذکور تقدیر و آقای امیر حسین پارسا به عنوان مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران معرفی گردید.