بازدید مدیر عامل موسسه جهاد استقلال از مرکز تولید ژنتیک کرج

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، آقای دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال به همراه مدیر عامل شرکت نهاده های دامی جاهد روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از مرکز تولید مواد ژنیتیکی گاوهای گوشتی و شیری کشور بازدید به عمل آوردند. این مرکز در فضایی به وسعت ۳۳ هکتار در محمد آباد شهر کرج متعلق به شرکت نهاده های دامی جاهد می باشد. آقای دکتر مطلق ضمن بازدید از مرکز قرنطینه، آزمایشگاه ها و فارم گاوداری با تشکر و قدردانی از زحمات پرسنل و کارگران زحمت کش آن مجموعه به نقش مهم و استراتژیک آن مرکز اشاره و خواستار حفظ کیفیت  واستفاده از دانش روز جهت تولید بیشتر تاکید نمودند.