برگزاری مجمع جهاد استقلال

 به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ مجمع جهاد استقلال در سالن جلسات ساختمان شهید خیابانیان موسسه مذکور برگزار گردید. این جلسه  با حضور رئیس گروه امور مجامع و شرکت های وزارت جهاد کشاورزی، آقای دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره موسسه جهاد استقلال، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه ، نماینده وزارت دارایی و مدیران ستادی موسسه جهاد استقلال برگزار گردید.