بازدید دکتر مطلق از مجتمع رفاهی صدف

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ آقای دکتر مطلق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال به همراه مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران از مجتمع صدف واقع در استان مازندران شهر ساری (خزرآباد) بازدید به عمل آوردند. طی این بازدید آقای دکتر مطلق ضمن قدردانی از زحمات پرسنل آن مجموعه تاکیدا نمودند: طرح بهسازی و بهره برداری رفاهی، فرهنگی و تحول اقتصادی در الویت کارهای موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران قرار گیرد.