بازدید آقای دکتر مطلق از مراکز شرکت بهپرور دامشهر قم

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز پنج شنبه مورخ اول دی ماه ۱۴۰۱  آقای دکتر مطلق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال به همراه مدیرعامل شرکت نهاده های دامی جاهد از مراکز شرکت بهپرور دامشهر قم بازدید به عمل آوردند. مجتمع دامپروری دامشهر در سال ۱۳۷۶ با مساحت ۷۵۰ هکتار و ۱۵۰۰ واحد دامی در استان قم تاسیس گردیده است. طی این بازدید مدیر عامل شرکت نهاده های دامی جاهد ضمن معرفی پتانسیل های مجتمع مذکور از مشکلات پیش روی تولید دام و… گزارشی ارائه نمودند. در ادامه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال ضمن تشکر و قدردانی از پرسنل و کارگران خدوم آن مجموعه ، خواستار برنامه ریزی و هدف گذاری در سه بازه زمانی:  کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شدند و تاکید نمودند: تحقق بودجه و برنامه های راهبردی تدوین شده باید تا پایان سال مالی محقق گردد و نظارت بر تحقق برنامه ها و ارائه گزارش مدون به هیات مدیره موسسه جهاد استقلال بر عهده  مدیر عامل شرکت نهاده های دامی جاهد می باشد. در پایان آقای دکتر عبدالهادی مطلق  جهت توسعه و پیشرفت برنامه های این مجتمع  قول مساعدت دادند.