برگزاری اولین جلسه کارگروه اقتصادی و بازرگانی با کشورهای هدف

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه ۱۴۰۱ کارگروه کشورهای ازبکستان، افغانستان و قزازقستان با حضور آقای دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال و مدیران ارشد شرکت های تابعه و مدیران ستادی در سالن جلسات موسسه مذکور برگزار گردید