برگزاری جلسه فعالیت بازرگانی خارجی در حوزه دیپلماسی غذایی

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال ، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ جلسه ای با حضور آقای دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال و آقای هومن فتحی مسئول محترم امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی و مدیران عامل شرکت های تابعه در سالن جلسات موسسه مذکور برگزار گردید.