حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز دوشنبه مورخ نوزدهم دی ماه ۱۴۰۱آقای دکتر مطلق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی حضور بهم رساندند. طی این نشست که با حضور اعضای محترم کمیسیون برگزار گردید آقای دکتر مطلق برنامه های موسسه مذکور را ارائه طریق نمودند.