بازدید آقای دکتر مطلق از مجتمع رفاهی تفریحی باغ لاله

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز پنجشنبه مورخ بیست و نهم ۱۴۰۱ آقای دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال از مجتمع باغ لاله بازدید به عمل آوردند. این مجتمع در حال حاضر با مشارکت بخش خصوصی اداره میشود. طی این  بازدید آقای دکتر مطلق از توافقات اولیه با بخش خصوصی جهت مشارکت در ساخت مجموعه تجاری رفاهی لاله خبر دادند.