بازدید رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال از مجموعه های سبز و زیتون

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز پنجشنبه مورخ بیست و نهم دی ماه ۱۴۰۱ دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیات مدیره و  مدیرعامل موسسه جهاد استقلال از مجموعه های فرهنگی ورزشی سبز و زیتون و همچنین باغ لاله بازدید بعمل آوردند. طی این بازدید ضمن تشکر و قدردانی  از پرسنل و کادر مدیریت آن مجموعه ابراز نمودند: رسالت  مجتمع های فرهنگی ورزشی باید در وهله نخست پرداختن به مسائل فرهنگی، سپس  خلاقیت و ارائه خدمات مطلوب به ورزشکاران و بازدید کنندگان باشد.