انتصاب آقای مهدی دادفر به سمت معاون مدیر عامل موسسه جهاد استقلال

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز دوشنبه مورخ سوم بهمن ماه ۱۴۰۱ آقای مهدی دادفر به سمت معاون مدیر عامل موسسه جهاد استقلال منصوب گردید.