سید محمد جواد واعظی عضو هیئت مدیره جهاد استقلال شد

طی جلسه ای با حضور دکتر عبدالهادی مطلق، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه جهاد استقلال، آقای سید محمد جواد واعظی به عنوان عضو هیئت مدیره این موسسه منصوب شد.