قلندرنژاد عضو هیئت مدیره جهاد زمزم شد

طی جلسه ای با حضور دکتر عبدالهادی مطلق، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه جهاد استقلال، دکتر محسن قلندرنژاد به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم منصوب شد.