نشست پایان سال مدیران موسسه جهاد استقلال برگزار شد

در مراسمی با حضور دکتر عبدالهادی مطلق، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه جهاد استقلال از زحمات مدیران موسسه تقدیر شد. این مراسم با حضور مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال در مجموعه باغ لاله برگزار گردید و ضمن جمع بندی نظام مسائل موسسه در سال آینده، از خدمات مدیران و هیئت مدیره شرکت ها تقدیر به عمل آمد.