بازدید رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال از کارخانه جهاد زمزم اهواز

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز پنجشنبه و جمعه مورخ هفدهم و هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۲ دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال به همراه آقایان منصوری مدیرعامل و قلندرنژاد عضو هیئت مدیره شرکت جهاد زمزم از کارخانه اهواز بازدید به عمل آوردند و ضمن بررسی وضعیت تولید جلسه برای بهبود فعالیت ها و تغییر در شیوه مدیریت کارخانه و استقلال مالی کارخانه تشکیل و تصمیماتی در این رابطه اتخاذ گردید.