مدیر حراست موسسه جهاد استقلال منصوب شد

طی جلسه ای با حضور دکتر عبدالهادی مطلق، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه جهاد استقلال، آقای محمد یاری به عنوان مدیر حراست موسسه جهاد استقلال معرفی گردید. یاری پیش از این مدیریت حراست سازمان امور عشایر ایران را بر عهده داشته است.