بازدید از ظرفیت‌های مجموعه کشت و صنعت مغان و دیدار با استاندار اردبیل

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، در این بازدید دکتر عبدالهادی مطلق و آقایان محمدعلی مهری، مدیرعامل شرکت نهاده‌های دامی جاهد و ناصر توکلی، عضو هیئت مدیره شرکت نهاده‌های دامی جاهد حضور یافتند.