بازدید از مجتمع نمایندگی ماشین آلات کشاورزی شرکت کلاس آلمان شرکت سرمایه گذاری جاهد

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، بازدید این مجتمع با حضور دکتر عبدالهادی مطلق و آقایان محمد صالح محمدی، مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، مهدی دادفر معاون مدیرعامل، فرامرز عظیمی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری جاهد، محمد یاری مدیر حراست موسسه جهاد استقلال انجام شد.