پیگیری قرارداد کشت فراسرزمینی در غنا

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال آقایان Bruce Dela Asafa  فعال در بخش کشاورزی و اقتصاد وابسته به بخش خصوصی و Darlington kuparelor فعال بخش کشاورزی، اقتصادی و بازرگانی وابسته به دولت غنا برای پاره‌ای از مذاکرات بین دو کشور به ایران سفر کرده بودند، در موسسه جهاد استقلال حضور یافتند. آقای دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، آقای سید محمد جواد واعظی عضو هیات مدیره موسسه جهاد استقلال، آقای مجتبی پیری مدیرعامل شرکت جهاد سبز و محمدامین حمزه‌ای عضو هیات مدیره شرکت جهاد سبز با این دو فعال بخش خصوصی ملاقات کردند.

در جلسه مشترک درباره چگونگی ادامه همکاری دو کشور در خصوص اراضی ۵۶۰۰ هکتاری شرکت جهاد سبز در شهر آدیدومه و اجرای قرارداد قبلی، بحث و تبادل نظر شد. طرف غنایی قول همکاری برای رفع مسائل و ابهامات و آغاز عملیات زراعی داد. اجرایی شدن این قرارداد منوط به حضور مسئولان شرکت جهاد سبز در کشور غنا پس از تصویب مجمع محترم موسسه شد.

از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه، بحث خرید محصولات مورد نیاز غنا بود. طرف غنایی درخواست خرید محصولات و نهاده‌های کشاورزی صادراتی خصوصا کود اوره ۴۶ درصد داشته که رایزنی برای تامین از طریق کارخانجات پتروشیمی فعال، طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در جریان است.