برگزاری جلسه مشترک با هیات اعزامی قزاقستان

برگزاری جلسه مشترک با هیات اعزامی قزاقستان

به گزارش روابط عمومی جهاد استقلال، در این جلسه، آقای دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیئت مدیره و مدیر جهاد استقلال، مدیران عامل موسسات، شرکت‌های تابعه موسسه جهاد استقلال و هیات اقتصادی اعزامی از کشور قزاقستان که در معیت نخست وزیر کشور قزاقستان به ایران سفر کرده‌اند؛ حضور داشتند.
با توجه به مذاکرات و توافقات انجام شده در کمیسیون مشترک دو کشور ایران و قزاقستان در سال گذشته، تاکید بر گسترش فعالیت‌های بازرگانی و حضور موثر در بازار محصولات بخش کشاورزی، موسسه جهاد استقلال در اسفندماه سال گذشته نیز نسبت به انعقاد یادداشت تفاهم، با موضوع خرید ۵۰۰ هزار تن جو، ۵۰۰ هزارتن گندم، ۲۰۰ هزار تن روغن آفتابگردان و ۵ هزار تن لاشه گوشت گرم گوسفندی با شرکتInter Agro Astana LLP اقدام کرده است.