جلسه با گروه اقتصادی هندی (هندوجا) برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور آقای سورن الیمچاندانی مدیر توسعه و تجارت گروه هندوجا و آقای دکتر عبدالهادی مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال و آقایان محمدی مدیرحوزه مدیرعامل و روابط عمومی موسسه جهاد استقلال و یاری مدیر حراست موسسه جهاد استقلال و مهری مدیرعامل شرکت نهاده های دامی جاهد برگزار گردید، زمینه های همکاری از سوی هردو طرف بیان شد.

در این جلسه آقای دکتر مطلق مدیر عامل موسسه جهاد استقلال با بیان توانمندی شرکت های زیر مجموعه بیان کرد در اولین گام شناسایی زمینه های مزیت دار صورت پذیرد و با تمرکز بر مشترکات نسبت به اجرایی کردن تصمیات اقدام شود همچنین ایشان بیان کرد موسسه جهاد استقلال و شرکت های زیر مجموعه آمادگی دارند تمام نیازمندی های گروه هندی را که امکان تامین آن از ایران باشد تامین کنند.

لازم به ذکر است گروه هندوجا دارای چندین شرکت است که در زمینه های تجارت غلات,خودرو سبک و اتوبوس،انرژی های خورشیدی، نفت ، املاک، تولید انواع روغن موتور ، رسانه و ماهواره،سلامت، هتل داری، تامین مالی و بانکداری و امنیت سایبری و ای تی فعالیت می نماید. گروه فوق بیش از چندین دهه است که در ایران فعالیت دارد و با بسیاری از شرکت های ایرانی در زمینه های مختلف به تجارت می پردازد.