جلسه شورای مدیران موسسه جهاد استقلال با حضور قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال روز دوشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ جناب آقای پیمان پاک قائم مقام محترم وزیر جهادکشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در جلسه ی هفتگی شورای مدیران موسسه جهاد استقلال حضور یافتند.
این جلسه با حضور آقای عبدالهادی مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، عضو هیات مدیره موسسه جهاد استقلال و مدیران عامل موسسات و شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال و همچنین مدیران ستادی موسسه جهاد استقلال برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای مطلق ضمن خوش آمد گویی به صورت مختصر به معرفی موسسات و شرکت های تابعه و فعالیت های آنها پرداختند. همچنین طبق روال مرسوم جلسات مدیران عامل هر کدام گزارشی از اقدامات در حال انجام را ارائه دادند.
در ادامه آقای پیمان پاک به لزوم برگزاری جلسه با موسسات و شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال به صورت جداگانه و در زمان مقتضی در راستای استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این مجموعه ها تاکید کردند.
ایشان تاکید داشتند با همکاری موسسه جهاد استقلال نسبت به برنامه ریزی دقیق و مدون جهت واردات نیازهای اساسی کشور از جمله گوشت اقدام خواهیم نمود.
در انتها ایشان در رابطه با موضوع کشت فراسرزمینی به بیان تجربیات خود در این حیطه پرداختند و اضافه کردند بهتر است با کمک وزارت جهاد کشاورزی با اجرای طرح پایلوت در کشورهای هدف و رسیدن به نتیجه ی مطلوب، بخش خصوصی را تشویق به حضور در این عرصه نماییم.