آقای دکتر مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال از مرکز تولید درآویزه بازدید کردند

آقای دکتر مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال در بازدید از مرکز تولید درآویزه خوزستان از زیرمجموعه های شرکت نهاده های دامی جاهد، از نزدیک آخرین وضعیت پروژه گازکشی سالن های مرغ بومی و سایر سالن ها و همچنین آخرین وضعیت طرح زهکشی و کشت علوفه و شلتوک و آبیاری تحت فشار این مرکز را مشاهده و بررسی کردند.

در حاشیه ی این بازدید ایشان خاطر نشان نمودند لازمه ی اهتمام جدی در بحث امنیت غذایی، استفاده از تمامی ظرفیت های واحد های در اختیار و همچنین بهره مندی از ظرفیت دام پروری می باشد که با توجه به مشکل تامین گوشت مورد نیاز کشور باید از این پتانسیل ها استفاده صحیح و اصولی صورت پذیرد. ایشان همچنین ابراز امیدواری کردند در بازدید بعد این مهم نیز به نحو مطلوب انجام شود.