آقای دکتر مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال با آقای دکتر حاجی رضا رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ آقای دکتر مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال در محل موسسه جهاد استقلال میزبان آقای دکتر حاجی رضا رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم و مهندس حمیدی رییس سازمان تعاون روستایی استان قم بودند.

در این جلسه آقایان دادفر معاون مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، مهری مدیرعامل شرکت نهاده های دامی جاهد و همچنین آقای مهندس علی بیگی معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم حضور داشتند و در خصوص همکاری های بیشتر فیمابین موسسه جهاد استقلال و سازمان جهاد کشاورزی استان قم تبادل نظر کردند. با توجه به اینکه شرکت بهپرور دامشهر قم از زیرمجموعه های شرکت نهاده های دامی جاهد از شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال در استان قم مشغول به فعالیت می باشد نسبت به استفاده از ظرفیت های موجود تاکید شد.

در حاشیه این دیدار آقای دکتر مطلق ابراز امیدواری کردند که موسسه جهاد استقلال به عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان قم میتواند در راستای بهره گیری از ظرفیت های خود در زمینه تامین اقلام ضروری و امنیت غذایی قدم های موثری بردارد.