نایب رییس اول مجلس ملی عراق میزبان آقایان مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال و عسگری رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال آقای دکتر مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال و آقای دکتر عسگری رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با نایب رییس اول مجلس ملی عراق دیدار کردند.

در این دیدار ضمن بررسی ظرفیت‌های کشاورزی کشور عراق و تامین بخشی از محصولات کشاورزی مورد نیاز دو کشور، با توجه به توانمندی ‎های کشورمان در مباحث دانش فنی و مهندسی و وجود نیروهای متخصص در این زمینه، بحث و گفتگو شد.

آقای دکتر مطلق در حاشیه ی این نشست از آمادگی موسسه جهاد استقلال به عنوان متصدی کشت فراسرزمینی و بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرای پروژه های کشاورزی در کشور عراق خبر داد.