تجاری سازی محصولات دانش بنیان در حوزه صنعت دام

عقد تفاهم نامه همکاری تجاری سازی محصولات دانش بنیان در حوزه صنعت دام

روز گذشته تفاهم‌نامه همکاری تجاری سازی محصولات دانش بنیان در حوزه صنعت دام فی مابین شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت دانش بنیان زیست فناوری فارمد دارو منعقد گردید.

یکی از وظایف و ماموریت‌های اصلی شرکت نهاده‌های دامی جاهد در حوزه امنیت غذایی، افزایش توانمندسازی صنعت دامپروری، به منظور خودکفایی ” در تولید شیر و گوشت و ارتقای مزیت نسبی تولیدات دامی جهت راهیابی به نظام تجارت داخلی و جهانی” می‌باشد که در این زمینه با توجه به کمبود علوفه و نهاده‌های دامی مورد نیاز، افزایش سنتی جمعیت دام‌های موجود در کشور مقرون به صرفه و امکان‌پذیر نمی‌باشد لذا یکی از راهکارهای موثر در این زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت دامپروری با هدف افزایش راندمان در گاوداری‌های موجود افزایش کمی و کیفی محصولات لبنی و گوشت و کاهش هزینه‌های تمام شده تولید می‌باشد. در این راستا شرکت نهاده‌های دامی جاهد به جهت استفاده بهتر تفاهم نامه ای با شرکت دانش بنیان زیست فناوری فارمد دارو جهت تجاری‌سازی محصولات این شرکت که در راستای بهره‌وری بیشتر از نهاده در دسترس و عملکرد بهتر در صنعت دام می‌باشد امضا نمود.