برگزاری مجمع میان دوره ای، قدمی نو در راستای رصد و پایش موسسات و شرکت های تابعه

گامی نوین در رصد و پایش موسسات و شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال برگزاری مجمع میان دوره ای موسسات و شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال، که مسبوق به سابقه نبوده و برای اولین بار به اجرا درآمده قدمی نو در راستای رصد و پایش موسسات و شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال می باشد.

برگزاری مجمع میان دوره ای موسسات و شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال با توجه به تذکرات حاوی اصلاحات لازم در موارد کلان و راهبردی می باشد که موجب افزایش بهره وری و رعایت اصول کیفی سازی کار و حرکت به سوی بازدهی مناسب و تامین سود مورد انتظار سهامداران خواهد شد.