حضور مدیر عامل هلدینگ کشاورزی و صنایع غذایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در شورای مدیران موسسه جهاد استقلال

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال روز یکشنبه  ۱۶ مهر ماه جناب آقای دکتر همتی مدیر عامل هلدینگ کشاورزی و صنایع غذایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و مدیران همراه در جلسه ی هفتگی شورای مدیران موسسه جهاد استقلال حضور یافتند. این جلسه با حضور آقای عبدالهادی مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال ، مدیران ستادی موسسه جهاد استقلال و مدیران عامل موسسات و شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال برگزار گردید.
آقای دکتر مطلق ضمن خوش آمد گویی مختصرا به معرفی موسسات و شرکت های تابعه و فعالیت های آنها پرداختند. سپس مدیران عامل موسسات و شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال گزارشی از فعالیت های مجموعه های تحت مدیریت خود ارائه دادند.

در ادامه آقای دکتر همتی با بیان ظرفیت ها و پروژه های هلدینگ کشاورزی و صنایع غذایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)  در حوزه کشاورزی و دامپروری خواستار همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف شدند. در این جلسه بررسی های متعددی در حوزه های اجرایی دو مجموعه صورت گرفت.

در پایان آقای دکتر مطلق ضمن تشکر از حضور مدیر عامل هلدینگ کشاورزی و صنایع غذایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)  ، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون را داشتند