جلسه با رئیس اداره کل امور عشایری خوزستان

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال در مورخ ۷ آبان ۱۴۰۲ جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر مطلق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه جهاد استقلال به همراه مدیران ستادی و جناب آقای سید اسکندر موسوی زاده رئیس اداره امور عشایر خوزستان برگزار گردید

در این جلسه ضمن ارائه توانمندی های هر دو مجموعه پیرامون موضوعات مختلف در حوزه کشاورزی و دامپروری و زمینه های همکاری مشترک موسسه جهاد استقلال و سازمان عشایری خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.