تامین ۲ میلیون تن نهاده دامی از کشور ترکیه

پس از جلسات فراوان کارشناسی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ با حضور مدیرعامل شرکت ترکیه ای Nazay Tarim و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت در موسسه جهاد استقلال، تفاهم نامه تامین ۲ میلیون تن نهاده دامی از کشور ترکیه و منابع هالک بانک فیمابین شرکت جهان صادرات سینا و شرکت ترکیه ای امضا شد.
در این یادداشت تفاهم، سرکار خانم مشیری معاون ارزی بانک کشاورزی نیز حضور داشتند.