جلسه هم اندیشی مدیر عامل موسسه جهاد استقلال با کارکنان شرکت نهاده های دامی جاهد

جلسه هم اندیشی مدیر عامل محترم موسسه جهاد استقلال و هیئت مدیره شرکت نهاده های دامی جاهد با مدیران و کارشناسان این شرکت مبنی بر ارائه نقطه نظرات و ایده های کاربردی در جهت ارتقاء وضعیت موجود شرکت و در راستای اجرای تکالیف حاکمیتی وزارت متبوع با هدف حمایت از تولید داخلی و توجه به صادرات محصولات مازاد نیاز داخل کشور تشکیل شد ، در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر مطلق ضمن تقدیر از شرکت نهاده های دامی جاهد با توجه به توانمندی در عرصه تولید صنعت دام و طیور کشور ، اظهار داشتند این شرکت بایستی بیش از پیش در صنعت تولید مواد ژنتیکی و نیز تولید و سرمایه گذاری در عرصه های مختلف دام و طیور و آبزیان اقدام شایسته ای داشته باشد
در ادامه مدیران، کارشناسان و نیز هیئت مدیره محترم شرکت در همین راستا نقطه نظرات خود را در قالب ایده های کاربردی مطرح نموده و مقرر شد که تا نیمه اول ماه آینده ایده های مطرح شده در قالب گزارش و طرح با توجیه اقتصادی به هئیت مدیره و مدیر عامل محترم موسسه جهاد استقلال ارائه گردد .