جلسه هیات امناء مرکز درمانی شهید حکیم اهواز با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره موسسه جهاد استقلال

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، جلسه هیات امناء مرکز درمانی شهید حکیم اهواز در تاریخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ درمحل دفتر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره موسسه جهاد استقلال برگزار گردید.

در این جلسه مدیر درمانگاه مذکور، گزارش عملکرد آن مرکز درمانی را ارائه نموده و ضمن معرفی هیئت امنای محترم هریک از اعضاء نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل آتی درمانگاه و سیاست گذاری و مباحثی نظیر توسعه حوزه تجهیزات پزشکی و تورسیم درمانی را بیان نمودند.

جناب آقای دکترمطلق ضمن تشکر از اقدامات جهادی این عزیزان در خصوص برنامه ریزی و خدمت هرچه بیشتر به مردم شهید پرور استان خوزستان و همکاران محترم وزارت جهادکشاورزی همه اعضای محترم را به ایجاد تحول در آن مجموعه و همکاری با سازمان جهادکشاورزی استان و همچنین  همکاری با مسئولین وزارت بهداشت و درمان برای پیگیری طرح های توسعه ای نظیر بیمارستان، رهنمود ساختند.