معارفه اعضای محترم هیئت مدیره شرکت بهپرور دامشهر قم

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بهپرور دامشهر قم (سهامی خاص) مورخ  ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ با حضور صاحبان سهام و جناب آقای دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال در سالن جلسات موسسه برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و بررسی آقایان محمدرضا سهل آبادی، محمد تقی نجفیان، ابراهیم فرخ، سید رضا موسوی و محمد ایزدی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره مذکور معرفی گردیدند.