برگزاری مجمع عمومی موسسه جهاد استقلال

به گزارش روابط عمومی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه جهاد استقلال مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ در محل وزارت جهاد کشاورزی با حضور صاحبان سهام ( وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) تشکیل شد که پس از قرائت گزارش حسابرس قانونی و بازرس مستقل مجمع و ارائه گزارش تفصیلی عملکرد توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره جناب آقای دکتر مطلق، صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ این موسسه تصویب گردید.