سرپرست موسسه جهاد استقلال منصوب شد

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ در مراسمی با حضور مهندس علیرضا مهاجر معاون وزیر در امور زراعت، مهندس برومندی معاون وزیر در امور باغبانی، دکتر عبدالهادی مطلق مدیرعامل سابق شرکت، اعضای هیأت مدیره، مدیران ستادی و مدیران شرکت ها و موسسات تابعه ضمن تقدیر از زحمات دکتر عبدالهادی مطلق و تکریم و تودیع ایشان و با قرائت احکام صادره از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی، مهندس مقداد همتی به عنوان سرپرست موسسه جهاد استقلال منصوب شد .