نشست پایان سال مدیران موسسه جهاد استقلال برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال در مراسمی با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره از زحمات مدیران موسسه تقدیر شد. این مراسم با حضور مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال ضمن جمع بندی نظام مسائل موسسه در سال آینده، از خدمات مدیران و هیئت مدیره شرکت ها تقدیر به عمل آمد.